ΚατηγορίεςΓωνία 60° για multivalve (πολυβαλβίδα) tomasetto

91-910-602-204-000

Γωνία 60° για multivalve (πολυβαλβίδα) tomasetto
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 9,00 €  
Γωνία 90° από M10 (6mm) σε D6 με αρσενικό ρακόρ

91-910-602-204-102

Γωνία 90° από M10 (6mm) σε D6 με αρσενικό ρακόρ
Το προϊόν αναμένετε
Περισσότερα

Τιμή 6,00 €  


Γωνία 90° από M10(6mm) σε D8 με Θηλυκό ρακόρ

91-910-602-204-103

Γωνία 90° από M10(6mm) σε D8 με Θηλυκό ρακόρ
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 7,00 €  
Γωνία 90° από D6 (6mm) σε D6 (χαλκοσωλήνα 6mm)

91-910-602-204-110

Γωνία 90° από D6 (6mm) σε D6 (χαλκοσωλήνα 6mm)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 6,00 €  


Γωνία 90° από D6 (6mm) σε D8 (χαλκοσωλήνα 8mm)

91-910-602-204-115

Γωνία 90° από D6 (6mm) σε D8 (χαλκοσωλήνα 8mm)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 6,00 €  
Γωνία 90° από M12 (8mm) σε D8 με Θηλυκό ρακόρ

91-910-602-204-202

Γωνία 90° από M12 (8mm) σε D8 με Θηλυκό ρακόρ
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 5,00 €  


Γωνία 90° από D8 (8mm) σε D8 (χαλκοσωλήνα 8mm)

91-910-602-204-210

Γωνία 90° από D8 (8mm) σε D8 (χαλκοσωλήνα 8mm)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 6,00 €  
Γωνία 90° από D8 (8mm) σε D6 (χαλκοσωλήνα 6mm)

91-910-602-204-215

Γωνία 90° από D8 (8mm) σε D6 (χαλκοσωλήνα 6mm)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 6,00 €  


Ρακόρ μπρούτζινο αρσενικό 6mm

91-910-604-800-001

Ρακόρ μπρούτζινο αρσενικό 6mm
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ρακόρ μπρούτζινο αρσενικό 8mm M12

91-910-604-800-002

Ρακόρ μπρούτζινο αρσενικό 8mm M12
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ρακόρ μπρούτζινο αρσενικό 8mm Μ14

91-910-604-800-100

Ρακόρ μπρούτζινο αρσενικό 8mm Μ14
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ρακόρ μπρούτζινο Θηλυκό 8mm

91-910-604-800-102

Ρακόρ μπρούτζινο Θηλυκό 8mm
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M6

91-910-604-800-406

Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M6
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M7

91-910-604-800-407

Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M7
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M8

91-910-604-800-408

Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M8
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M12

91-910-604-800-412

Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M12
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M14

91-910-604-800-414

Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M14
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M18

91-910-604-800-418

Ακροφύσιο τερματικό μπεκιέρας M18
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ακροφύσιο εισαγωγής αερίου 90° Φ12 για AUTOGAS-GERMANY & HANA

91-910-604-800-698

Ακροφύσιο εισαγωγής αερίου 90° Φ12 για AUTOGAS-GERMANY & HANA
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 7,80 €  
Ακροφύσιο εισαγωγής αερίου Τ Φ12mm Φ12mm για AUTOGAS-GERMANY & HANA

91-910-604-800-699

Ακροφύσιο εισαγωγής αερίου Τ Φ12mm Φ12mm για AUTOGAS-GERMANY & HANA
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 8,00 €  


Ακροφύσιο εισαγωγής αερίου 90° Φ6 για AUTOGAS-GERMANY & HANA

91-910-604-800-700

Ακροφύσιο εισαγωγής αερίου 90° Φ6 για AUTOGAS-GERMANY & HANA
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 6,00 €  
Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου AUTOGAS-GERMANY & HANA τύπου B 2,3mm (1 γραμμή)

91-910-604-800-701

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου AUTOGAS-GERMANY & HANA τύπου B 2,3mm (1 γραμμή)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 1,90 €  


Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου AUTOGAS-GERMANY & HANA τύπου C 2,1mm (2 γραμμές)

91-910-604-800-702

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου AUTOGAS-GERMANY & HANA τύπου C 2,1mm (2 γραμμές)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 1,90 €  
Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου AUTOGAS-GERMANY & HANA τύπου D 1,9mm (3 γραμμές)

91-910-604-800-703

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου AUTOGAS-GERMANY & HANA τύπου D 1,9mm (3 γραμμές)
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 1,90 €  


Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου 6mm (μπεκιέρας) Μ7

91-910-604-800-707

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου 6mm (μπεκιέρας) Μ7
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου MAGIC (μπεκιέρας)

91-910-604-800-708

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου MAGIC (μπεκιέρας)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου VALTEK T34 (μπεκιέρας)

91-910-604-800-709

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου VALTEK T34 (μπεκιέρας)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου REG , OMVL , VALTEK (μπεκιέρας)

91-910-604-800-710

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου REG , OMVL , VALTEK (μπεκιέρας)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου OMVL DREAM M6 Φ5 (μπεκιέρας)

91-910-604-800-713

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου OMVL DREAM M6 Φ5 (μπεκιέρας)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου M10 / Φ6 /1,80mm (μπεκιέρας VALTEK T30 κλπ)

91-910-604-800-720

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου M10 / Φ6 /1,80mm (μπεκιέρας VALTEK T30 κλπ)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  


Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου M10 / Φ5 /1,50mm (μπεκιέρας VALTEK T30 κλπ)

91-910-604-800-721

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου M10 / Φ5 /1,50mm (μπεκιέρας VALTEK T30 κλπ)
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 2,00 €  
Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου (μπεκιέρας) LOVATO 1,4mm

91-910-604-800-722

Ακροφύσιο εξαγωγής αερίου (μπεκιέρας) LOVATO 1,4mm
Το προϊόν είναι διαθέσιμο
Περισσότερα

Τιμή 3,00 €  


   [ 1/3 ]    1 2 3    Επόμενη

Είσοδος Χρήστη


  


Ξεχάσατε τον κωδικό;
Νέος λογαριασμός;